Met onze partners in Marienheem hebben we vanuit de opgave voor een kerkherbestemming laten zien wat de kracht van lokale zelforganisatie en participatie kan betekenen voor een strategie op de ruimtelijke en programmatische leefbaarheidsopgaven van een dorp in transitie. Met als wenkend perspectief het kerkgebouw als spil in een vitale dorpsgemeenschap, waarbij voorzieningen en vrijwilligerskrachten kunnen worden gebundeld en er ruimte ontstaat voor woningbouw.

De resultaten van het ontwerpend onderzoek in Mariënheem zijn op 15 september 2022 gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie van het Stimuleringsfonds. In een creatieve break-out sessie is er samen met andere teams nagedacht over de vervolgopgave: welke middelen kunnen bijdragen aan de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project? Met de resultaten hopen we in de komende periode in gesprek te gaan met Gemeente Raalte, werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem en Parochie Heilig Kruis een verdere uitwerking aan de plannen te kunnen geven.