Schipdeuren oude situatie 1995 (Zeeuws Archief, fotocollectie Vlissingen)

De oude schipdeuren verkeerden in slechte technische staat en waren in onbruik geraakt. De deuren zijn vervangen door een eigentijds element dat zowel De Helling als het Dok beëindigt. De passage dient tevens als waterkering en vormt de verbinding tussen de twee kades. Daarnaast is het een verblijfsruimte op zowel maaiveld als dichtbij het water op de publieke steiger. Deze steiger is tevens gekoppeld aan de steigers van de, door buro MA.AN ontworpen, nieuwe stadshaven.

Zowel als verbindend element tussen twee kades als verblijfsruimte draagt de passage positief bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het Scheldekwartier. De Oversteek heeft een robuuste en stoere uitstraling door het gebruik van corten staal. Het is daarmee een hedendaagse vertaling van de elementen uit de tijd van de Scheldewerf.