Ontwerpend onderzoek Stadspark West

Ontwikkelvisie Lemairepark, Rotterdam

Schetsontwerp Centrumplan Dalfsen

Resilient Waterfront, Vlissingen

Energie Landgoed, Zwolle

Wateropgave Zwolle-Zuid

Studie inpassing N331, Zwolle

Inspiratieboek waterbeleving Zwolle

Westelijke Ontsluitingsweg NvL

EO Weijersprijsvraag Veendynamiek

Inrichtingsvisie Westelijke Parkzone NvL

Visie OR Universiteit Twente

Visie Wijthmenerplas, Zwolle

Visie Landgoed Keukenhof, Lisse

Visie Oude Hollandse Waterlinie

Over the top, Rotterdam

Inpassingsstudietracé Hanzelijn