SOP Zwarte Waterzone, Zwolle

Boulevardsvisie, Vlissingen

Centrumvisie, Vriezenveen

Ontwikkelvisie Lemairepark

Ruimtelijk raamwerk Oosterdalfsen

Gebiedsvisie Zwartewaterallee, Zwolle

Ontwikkelkader Hattem ’t Veen

Gebiedsvisie Zwartewaterzone, Zwolle

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Sheerness haven

Visie Stadsranden, Vollenhove Blokzijl

Stedenbouwkundig PvE ’t Veen, Hattem

SP ’t Veen, Hattem

Stedenbouwkundig PvE IJsbaan, Hattem

Participatie structuurvisie, Meppel

Inspiratieboek waterbeleving Kraanbolwerk, Zwolle

Visie Wijthmenerplas, Zwolle

Stedenbouwkundige visie Oostelijke stadsentree, Meppel

Structuurvisie 2020, Vlissingen

Visie 2020 Hendrik Ido Ambacht

Visie jachthaven, Tholen

Stedenbouwkundige visie, Rhoon

Visie Noordschil Westenholte

Studie verdiepte spoorzone, Almelo

Welstandsnota, Zwolle