Het Ruimtekwartier: 'parkstedelijk wonen'

Vogelvlucht Ruimteweg

Plannen en ruimtelijke maatregelen verbeeld

Toekomstschets Ruimtekwartier en omgeving

Deze randvoorwaarden vormden het vertrekpunt voor het opstellen van ontwikkelkaders per deelgebied: van woonprogramma, stedenbouwkundige massa, omgevingsmaatregelen tot het ontwerp van de openbare ruimte. De begeleiding van deze ruimtelijke ontwikkeling is er op gericht om een aantrekkelijke, op de toekomstgerichte woon-werkomgeving te creëren, met een sterke ruimtelijke samenhang. ‘Ruimtekwartier’ is onderdeel van de woondeal van de U10 Regio Utrecht en omvat circa 2500 woningen.