Studie dorpskerk, Mariënheem

Centrumplan, Surhuisterveen

Schetsontwerp Centrumplan Dalfsen

Centrumplan, Loenen aan de Vecht

Stedenbouwkundig ontwerp Noordschil

Stedenbouwkundige visie, Rhoon