Schetsontwerp Centrumplan Dalfsen

Herinrichting Brugstraat, Breukelen

Herinrichting Voorstraat Buitenpost

Herstructurering entree, Poortvliet

Centrumplan, Loenen aan de Vecht

Herontwikkeling de Groen, Poortvliet

Stedenbouwkundig ontwerp Noordschil

Stedenbouwkundige visie, Rhoon