De doelstelling van de Centrumvisie Vriezenveen is dus tweeledig: het centrum van Vriezenveen moet aantrekkelijker worden als verblijfs- en ontmoetingsplek, en daarmee ook bijdragen aan de versterking van het vestigingsklimaat voor detailhandel en andere centrumfuncties. In de Centrumvisie Vriezenveen wordt toegelicht hoe de ruimtelijke structuur van het dorp versterkt kan worden, welke kansen er liggen in de openbare ruimte en welk lonkend perspectief hiermee ontstaat.

De Centrumvisie Vriezenveen is de stedenbouwkundige uitwerking van het participatietraject met de koplopers van Vriezenveen en de gemeente Twenterand, dat gestart is in 2019 en in maart 2021 is afgerond. De Centrumvisie Vriezenveen is opgesteld tegen de achtergrond van de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Twenterand.