Gebiedsvisie Zwartewaterallee

Hattem ’t Veen Ontwikkelkader

Beeldkwaliteitplan Scheldekwartier

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

‘t Veen SPvE, Hattem

Participatie structuurvisie, Meppel

Visie boulevards, Vlissingen

Beeldkwaliteitplan Nieuwveense Landen

Structuurvisie, Vlissingen

Beeldkwaliteitplan Centrumgebied

Masterplan N201, Aalsmeer