Inrichting Zware Plaatwerkerij

Landerij VanTosse, Oss

Oostbeer, Vlissingen

Energie Landgoed, Zwolle

Wateropgave Zwolle-Zuid

Herdenkingsgebied WO II, Vlissingen

Fietspad Stadshagen, Zwolle

Gevolgbeperkende geluidswal, Zwolle

Herinrichting Brugstraat, Breukelen

Herinrichting Rijkstraatweg, Loenen

Herinrichting Havenplateau, Tholen

WOW NvL, Meppel

Veendynamiek

Ontwerpen met de 0-lijn

Westelijke Parkzone NvL, Meppel

Inrichtingsplan Nieuwveense Landen

Herinrichting Voorstraat Buitenpost

Tijdelijke inrichting Scheldekwartier

Visie Openbare ruimte Universiteit Twente

Parkeervoorziening Markt, Ermelo

Visie Wijthmenerplas, Zwolle

Tijdelijke inrichting Kamperpoort

Zitelementen Werkeren, Zwolle

Bruggen en duikers, Dronten

Ontwikkelingsvisie Keukenhof, Lisse

Entreeplein, Nesselanden

Oude Hollandse Waterlinie

Sportpark Breecamp, Zwolle

Inpassingsstudietracé Hanzelijn