De Weede Hoven SP en BKP, Hasselt

Beeldkwaliteitplan Kop van Oost, Lochem

Hattem ’t Veen Ontwikkelkader

Onderzoek woonmilieus Zeeland

Stedenbouwkundige plan Julianastraat

Scholtensteeg, Zwolle

Stedenbouwkundig plan Plantage, W4

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit Breecamp-Oost

Masterplan N201, Aalsmeer