Schetsontwerp Centrumplan Dalfsen

Gebiedsvisie Zwartewaterallee

Planetenbaan, Maarssenbroek

Energielandschap, Zwolle

De Weede Hoven SP en BKP, Hasselt

Beeldkwaliteitplan Kop van Oost, Lochem

Hattem ’t Veen Ontwikkelkader

Zwartewaterzone, Zwolle

Stedenbouwkundig plan Kop van Oost

Kracht van Overvecht

Gezonde Stad, Zwolle

Beeldkwaliteitplan Scheldekwartier

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Van Zorg naar Werk

Holtenbroek, Zwolle

Diezerpoort – Wipstrik, Zwolle

Studie inpassing N331, Zwolle

Sheerness haven

Stedenbouwkundig Plan NvL

Stadsranden, Vollenhove Blokzijl

Onderzoek woonmilieus Zeeland

‘t Veen SPvE, Hattem

‘t Veen, Hattem

Stationsomgeving, Kampen

SPvE IJsbaan

Bedrijventerrein Souburg , Vlissingen

Participatie structuurvisie, Meppel

Inspiratieboek waterbeleving, Zwolle

Visie boulevards, Vlissingen

Parkeerstudie Buitenhaven, Kampen

Herstructurering Sint Maartensdijk

De Plantage, Leiderdorp

Bagijneweide, Zwolle

Herstructurering Middengebied fase III

Herstructurering entree, Poortvliet

Beeldkwaliteitplan Nieuwveense Landen

Visie Nieuweweg, Hattem

Verkavelingsplan Nieuwveense Landen

Onderzoek ‘Streetview’, Rotterdam

Oostelijke stadsentree, Meppel

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit Polderzoom

Stedenbouwkundige plan Julianastraat

Centrumplan, Loenen aan de Vecht

Structuurvisie, Vlissingen

Herontwikkeling de Groen, Poortvliet

Beeldkwaliteitplan Centrumgebied

Scholtensteeg, Zwolle

Stedenbouwkundig plan Plantage, W4

Metrohalteplaatsen, Rotterdam

Toekomstvisie, Alphen aan de Rijn

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit Breecamp-Oost

Visie 2020 Hendrik Ido Ambacht

Stedenbouwkundig ontwerp Noordschil

Visie jachthaven, Tholen

Stedenbouwkundige visie, Rhoon

Visie Noordschil Westenholte

Masterplan Stadshagen II

Cultuur- en infokavel Warande, Lelystad

Masterplan N201, Aalsmeer

Studie verdiepte spoorzone, Almelo

Stedenbouwkundig plan ’t Heerlijk Recht