Inrichtingsplan Kruisstraat, Meppel

Bisonspoor inrichtingsplan, Maarssen

Oostbeer, Vlissingen

Herdenkingsgebied WO II, Vlissingen

Herinrichting Brugstraat, Breukelen

Herinrichting Rijkstraatweg, Loenen

Inrichtingsplan Nieuwveense Landen

Herinrichting Voorstraat Buitenpost

Zitelementen Werkeren, Zwolle

Entreeplein, Nesselanden