SP en BKP De Weede Hoven, Hasselt

BKP Kop van Oost, Lochem

Ontwikkelkader Hattem ’t Veen

Stedenbouwkundig PvE ‘t Veen, Hattem

PvE Busverbinding, Zwolle

Beeldend Masterplan De horizon dichtbij, Maassluis