Verbeelding

MA.AN thema

Enthousiasme en nieuwsgierigheid voor een plan groeit door middel van de verbeelding. buro MA.AN verbeeldt zodat complexe ruimtelijke vraagstukken begrijpelijk en behapbaar worden. Tegenstrijdigheden en onmogelijkheden kunnen voorstelbaar worden gemaakt door een eenvoudige schets. Met grote zorgvuldigheid kiezen we bij elke opgave voor een passende verbeelding. Met als doel te komen tot een gedeeld en gedragen plan dat bijdraagt aan een betere en mooiere leefomgeving.

Vooruitziende blik

Als ruimtelijke ontwerpers doorgronden we de landschappelijke en stedelijke structuren door te tekenen. Dit resulteert in ruimtelijke plannen die vanzelfsprekend aansluiten op de bestaande context. In de verbeelding voor Hasselt Over de Weede is de samenhang te zien tussen de wijk ‘Over de Weede’ en het omliggende krekenlandschap. Het geeft ook een indruk van de verschillende sferen van de plekken in het plan.

Een tekening geeft houvast maar laat ook genoeg ruimte voor veranderende inzichten. In de huidige tijd is het van belang dat ruimtelijke plannen kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving, de stedelijke economie en de woningmarkt.

Zo biedt het kaartbeeld van de Vlissingse Boulevards zicht op de verschillende kansen en ambities op de korte en middellange termijn.

In de planvorming van de woonwijk de Tippe in Zwolle is gekozen voor een ruimtelijk raamwerk die de basis vormt voor een flexibele uitwerking.  De verbeelding toont een heldere hoofdstructuur met open invulling. Het kaartbeeld geeft overzicht, stelt ons in staat ver vooruit te kijken en toont ruimtelijke en programmatische kansen.

WESTENHOLTERBRUG

ONTWERP KUNSTWERK

Van schets tot realisatie

De spontane handschets is binnen buro MA.AN een geliefd medium. De schets kan als gespreksinstrument complexe afwegingen ophelderen en het planproces enorm versnellen. Dit was ook het geval bij de Westenholterbrug in Zwolle. Het complexe samenspel van verkeersstromen werd bij elkaar gebracht door een eenvoudige handschets van een sierlijke S-vorm. Deze asymmetrische vorm werd één van de belangrijkste uitgangspunten voor de realisatie van de brug. 

SCHELDEKWARTIER

ONTWIKKELVISIE

SCHELDEWERF

INRICHTINGSPLAN

DOKBRUG

ONTWERP KUNSTWERK

Voor de Ontwikkelvisie van het Scheldekwartier laten de handschetsen de beleving zien op ooghoogte. In deze verbeelding komen het industrieel verleden en de toekomst samen in een nieuw Vlissings stadsdeel. Onderdeel van de verdere uitwerking van de visie is de inrichting van de openbare ruimte. De verbeelding van de Scheldewerf toont de herkenbare historische elementen in combinatie met nieuwe materialisering. Een essentieel onderdeel van het Scheldekwartier is de overbrugging van het dok met een brug.  De verbeelding toont het ontwerp in de context van de toekomstige werf. De weerspiegeling van het water, het licht en de gekozen materialisering worden beleefbaar door middel van het beeld.

ZWARTEWATERZONE

ONTWIKKELVISIE

Gelaagde landschappen

In veel huidige ruimtelijke opgaven komen architectuur, stedenbouw en landschap samen. In Zwolle ligt de complexe opgave om een klimaatbestendige woonwijk te realiseren aan de rivier het Zwartewater. De doorsnede geeft inzicht in de ruimtelijke overgang van de rivier naar de dijk.  Het gelaagde stedelijke landschap wordt hiermee begrijpelijk gemaakt. De kleurrijke handtekening toont vooral de mogelijke architectonische uitdrukking en woonbeleving.

LEMAIREPARK

ONTWIKKELVISIE

HET SPINDEPLEIN

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Buro MA.AN bestudeert en beoordeelt eigen ruimtelijke ontwerpen aan de hand van 3D verbeeldingen. In het Lemairepark van Hoek van Holland gebruikten we een digitaal 3D model om te kunnen komen tot het gewenste eindbeeld.  Het plan voor het Spindeplein in Hardenberg verbeelden we door middel van een 3D geprinte maquette. Het plan kon zo worden gedeeld met omwonenden, ondernemers, de gemeente en provincie.

Verbeelding is voor Buro MA.AN een vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van de ontwerppraktijk. Voor iedere ontwerpgave streven wij daarom naar een passende verbeelding.