Een diversiteit aan woonvormen en typologieën biedt een afwisselend beeld. Voor de circa 200 woningen is een palet van kleuren en materialen opgesteld, die samen een eenduidig en aansprekend beeld vormen en tegelijkertijd individuele vrijheid bieden. Voor de verschillende plandelen zijn aanvullende randvoorwaarden met betrekking tot beeldkwaliteit opgesteld, passend bij de context van en positie in het landschap.