In samenwerking met de gemeente Vlissingen en met inbreng van bewoners en ondernemers heeft buro MA.AN de Vlissingse Boulevardsvisie herijkt. Voortbouwend op de sinds 2013 ontwikkelde initiatieven, biedt de visie opnieuw een wervend en stimulerend pallet aan kansen en ambities met heldere kaders voor de korte en middellange termijn (2030). De visie plaatst de opgaven voor de boulevards in een internationaal en regionaal perspectief waarbinnen Vlissingen zich onderscheidt door een uniek samenspel tussen stad en zee, de dynamiek van de scheepvaart en de reuring van een enorme diversiteit aan bezoekers.
Een vijftal veelomvattende thema’s geven invulling aan de uitwerking van de ambities voor de Boulevards, waarbij een veelheid van opgaven samenkomen en waarbij de eigen unieke karakters en kenmerkende sferen van de Vlissingse boulevards centraal staan. Daarnaast legt de visie nieuwe accenten op de verblijfskwaliteit op de boulevards en ruimtelijk-functionele relaties met de stad.