Eerste Veldtocht Stadspark West

Bestaande kwaliteiten en karakteristieken

De potentiële bijdrage van Stadspark West aan het realiseren van de Rotterdamse klimaatdoelen is groot: het biedt verkoeling voor de stenige stad, dient als spons voor de omgeving en maakt van de bewoners, tuiniers, sporters en ondernemers in het gebied de actoren van deze transitie. Het maken van een collectief territorium en het gedeelde proces van Stadspark West zijn essentieel voor een gezonde toekomst de hele stad.

Het ontwerpend onderzoek geeft uitvoering aan de visie en beleidsvoornemens zoals verwoord in de Omgevingsvisie Rotterdam de Veranderstad. Stadspark West maakt Rotterdam (nog) groener, inclusiever, gezonder en natuurlijker.