Kenmerkend voor Overvecht is dat de wijk sociaal-demografisch gezien flinke verandering heeft doorgemaakt terwijl de moderne naoorlogse wijkstructuur, gericht op de auto, met veel sociale woningbouw en autonoom gelegen in het landschap, nagenoeg onveranderd is gebleven. Waar in de oorspronkelijke wijkgedachte het gezin centraal stond, kent de wijk nu een veelheid aan gezichten, veel met een relatief lage sociaal economische status. Wat opvalt is dat de huidige bewoners vaak in de wijk verblijven en daarom gebaat zijn bij sterke fijnmazige verbindingen door de buurten en uitnodigende routes naar het omliggende landschap. Benut daarom de bestaande groene ruimtes, creëer herkenbare ontmoetingsplekken en veranker ook kleinschalige bedrijvigheid in de wijk. Een groene, waterrijke omgeving t.b.v. klimaatadaptatie nodigt daarnaast uit om naar buiten te gaan, te bewegen of mensen te ontmoeten. De kansenkaart vormt een basis om verder in gesprek te gaan met betrokken partijen in het gebied. Zo ontwerpen we aan een gezonde en sociale leefomgeving die inspeelt op de behoeften van de inwoners.