De onbekendheid met deze immigratiegeschiedenis van de eerste 10 jaar was voor het gemeentearchief Schiedam aanleiding om samen met de afdeling cultuur een project op te zetten om dit hoofdstuk van de Turks-Schiedamse geschiedenis in kaart te brengen. Er werd een speciale onderzoeker aangesteld die driekwart jaar onderzoek verrichtte in verschillende archieven. De resultaten van het onderzoek waren van 16 december 2003 tot en met 26 maart 2004 te zien in een tentoonstelling in de Stadswinkel. Gedurende de tentoonstelling werd de bevolking van Schiedam uitgenodigd om het bestand van het gemeentearchief aan te vullen met persoonlijke informatie, foto's en documenten uit de beginjaren van de arbeidsimmigratie. Door opname in het gemeentearchief blijft dit materiaal voor 'de eeuwigheid' bewaard, zodat ook generaties na ons nog kennis kunnen nemen van deze geschiedenis.