image-visieburomaan-voorzijde2

MA.AN ontwerpt, adviseert en werkt samen. Stedenbouw, beeldende kunst, landschap en architectuur; perspectief op de opgave, verbeelding van de ruimte. Samenwerking schept de mogelijkheid de opgave te verdiepen. Betekenis te geven aan de gelaagdheid van dorp, stad en landschap. Graag lichten wij onze ontwerp- en werkwijze persoonlijk toe.

MA.AN is opgericht in april 2002 door Martijn Boelhouwers, beeldend kunstenaar en André van der Eijk, stedenbouwkundige. Verdere verbreding en verdieping van de opgave heeft geleid tot de toetreding van Janet van Bergen, stedenbouwkundige/landschapsontwerper en Herman Reezigt, stedenbouwkundige. Ons werk speelt in op concrete opgaven in de samenleving. Vanuit een conceptuele benadering ontwikkelen wij, in relatie tot de opgave, de gebruiker en de ruimtelijke context, een visie waarbij de ruimtelijke beleving centraal staat. Deze visie is de basis voor een integraal ontwerp, waarin de relatie met de publieke ruimte een belangrijke rol speelt.

MA.AN is gefascineerd door de ruimtelijke, culturele en sociale implicaties van regelgeving in de samenleving en de representatie ervan. Onderzoek naar de weergave van deze ‘Rules and Regulations’-netwerken is de basis voor de ontwikkeling van City Manuals. City Manuals bestaan uit installaties, architectonische en stedelijke interventies.