Bestaande (deels) verlaten en vervallen industrieterreinen en havens zijn in samenhang ontwikkeld in een zorgvuldig en nauwgezet participatief proces, waarin vele complexe opgaves en belangen samenkomen.

De Zwarte Waterzone ligt buitendijks in de rivier het Zwarte Water. Het gebied staat in een open verbinding met het IJsselmeer en de rivier de Vecht. Het is onderdeel van een groot watersysteem, dat door klimaatverandering onder druk staat. Leven met water, overstromingsrisico’s en klimaatverandering zijn het uitgangspunt bij de ontwikkeling van Zwarte Waterzone. De unieke ligging in de uiterwaarden biedt daarnaast ook veel kansen voor een onderscheidend en aantrekkelijke leefklimaat in Zwolle. Dit past bij de ambities van ‘NOVI-gebied Regio Zwolle’ als ‘delta van de toekomst’. Een voorbeeld voor het nieuwe klimaat-adaptieve landschap in Nederland waarin het stedelijk gebied, het water en het ommeland met elkaar verweven zijn.